badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


5. Badania penetracyjne PT:

Badania penetracyjne to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykazać nieciągłości na powierzchni obiektu, wykorzystując zjawisko wnikania kapilarnego cieczy (penetranta) w głąb defektów badanej powierzchni (pęknięć, rys, porów). Po oczyszczeniu badanej powierzchni z nadmiaru penetrantu i jej osuszeniu, nanosi się na nią następnie cienką, białą warstwę wywoływacza. Wywoływacz 'wyciąga' penetrant z wad i czyni je widzialnymi w formie kolorowych, liniowych lub zaokrąglonych wskazań. W ten sposób uzyskuje się zobrazowanie nieciągłości na badanej powierzchni, którego wymiary służą do oceny niezgodności.

Badania penetracyjne PT