badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


1. Badania radiograficzne RT:

Badanie radiograficzne RT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz obiektu. Po przejściu jednorodnej wiązki promieniowania przez badany obiekt, skutkiem wewnętrznego zróżnicowania struktury lub kształtu tego obiektu, następuje zróżnicowanie natężenia w strumieniu promieniowania proporcjonalne do stopnia pochłaniania przy przechodzeniu przez obiekt. Za obiektem znajduje się błona radiograficzna. Promieniowanie po przejściu przez obiekt odwzorowuje obraz wewnętrzny badanego elementu jako rzut płaski nieciągłości (np. pęcherzy, wtrąceń stałych) w postaci różnicy dawek promieniowania która jest zobrazowana na zdjęciu radiograficznym poprzez różnice zaczernienia. Gotowe zdjęcie radiograficzne otrzymuje się poprzez odpowiednią obróbkę fotochemiczną błony (proces wywoływania). Wykryte wskazania nieciągłości są ocenianie na zdjęciu radiograficznym wg określonych kryteriów.

Badania radiograficzne RT