badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


2. Badania ultradźwiękowe UT i ultradźwiękowe pomiary grubości UTT:

Badania ultradźwiękowe to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości wewnątrz obiektu. Do obiektu wprowadzana jest wiązka fal ultradźwiękowych o określonych parametrach, która w wyniku odbicia od nieciągłości materiałowych daje wskazania na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego. Na tej podstawie można ustalić lokalizację oraz wielkość porównawczą wykrytej nieciągłości. Następnie przeprowadza się ocenę wskazania wg zadanych kryteriów.
Tą metodą jest możliwe wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości płaskich i wąskoszczelinowych.

Badania ultradźwiękowe UT i ultradźwiękowe pomiary grubości UTT