badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


3. Badania wizualne VT i endoskopowe:

Badania wizualne są najprostsza metodą badań nieniszczących, polegającą na oględzinach półwyrobu lub wyrobu gotowego i ocenie stanu powierzchni materiału okiem nieuzbrojonym lub przy użyciu zestawów pomocniczych. Badania wizualne umożliwiają m.in. wykrywanie w badanych obiektach niezgodności wymiarowych, wykrywanie wad powstałych na etapie wytwarzania skutkiem niewłaściwej obróbki (pęknięcia, pory, wtrącenia, zakucia, przyklejenia, itp) oraz w okresie eksploatacji badanego obiektu (nieszczelności, pęknięcia, korozje). Względna łatwość i bezpieczeństwo metody czyni ja użyteczną w bardzo szerokim zakresie zastosowań.

Badania wizualne VT i endoskopowe