badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


4. Badanie magnetyczno-proszkowe MT:

Badania magnetyczno-proszkowe są jedną z najbardziej czułych oraz wiarygodnych i wydajnych metod badań nieniszczących, służących do kontroli powierzchni materiałów ferromagnetycznych. Metoda wykorzystuje oddziaływanie sił strumienia magnetycznego na cząsteczki ferromagnetyczne aplikowane na powierzchni badanego obiektu. W przypadku wystąpienia wskazania następuje rozproszenie strumienia magnetycznego oraz zmiana układu proszku magnetycznego w tej okolicy. Metoda magnetyczno-proszkowa charakteryzuje się możliwością wykrywania wąskich i płytkich nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych.
W ten sposób uzyskuje się kontrastowe (czarno-białe lub fluorescencyjne) zobrazowanie nieciągłości na badanej powierzchni. Wymiary tego zobrazowania służą do oceny niezgodności.

Badania magnetyczno-proszkowe MT