badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


6. Badanie makroskopowe MA:

Metalograficzne badania makroskopowe wyrobów metalowych przeprowadza się w celu wykrycia i określenia ich charakterystycznych cech strukturalnych, które można zaobserwować nieuzbrojonym okiem lub pod niewielkim powiększeniem, zwykle nie przekraczającym 30x. Obserwacjom poddaje się zewnętrzne powierzchnie wyrobów specjalnie przygotowane za pomocą szlifowania, polerowania i trawienia.

Badania magnetyczno-proszkowe MT