badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


7. Pomiary twardości TW (HL, HS, HB, HRB, HRC, HV )

Twardość jest miarą oporu, jaki wykazuje ciało przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego materiału wskutek wciskania w niego drugiego twardszego ciała - wgłębnikiem. Próba twardości jest jedną z bardziej rozpowszechnionych metod badań wytrzymałościowych, określających własności mechaniczne materiałów.
Większość metod badania twardości należy do statycznych, tzn. występuje powolne wciskanie wgłębnika przy działaniu siły stałej lub stopniowo wzrastającej do określonej wartości. Istnieje również metoda dynamiczna, polegająca na wciskaniu wgłębnika przez uderzenie. W naszej ofercie znajdują się badania twardościomierzem stacjonarnym jak również przenośnym metoda dynamiczną Leeba.

Badania ultradźwiękowe UT i ultradźwiękowe pomiary grubości UTT