badania nieniszczące

  • badania nieniszczące NDT

  • doradztwo techniczne

  • nadzór spawaliniczy


  • NIP 573 283 58 24
    numer KRS 0000394793
    Kapitał Zakładowy 50.000 zł


Szanowni Państwo, posiadamy odpowiednią wiedzę w dziedzinie badań nieniszczących a potwierdzeniem tego są niniejsze certyfikaty - potwierdzające kompetencje i odpowiednie kwalifikacje naszej firmy:

Nr-2381-2009
01-202-POL-Z-10-0097-01
NR-NO-VT2-2147-2009-0-PN-EN-473
NR-NO-MT2-2233-2009-0-PN-EN-473
NR-NO-PT2-2895-2010-0-PN-EN-473
NR-NO-RT2-5299-2012-0-PN-EN-473